Privacy and Cookie information

We use a small number of cookies on this website to make the website as useful as possible. None of these cookies collect any personal information. To find out more about these cookies and how to control their use, see our Privacy and Cookies Policy.

close
Peter Cisar

QBE Slovensko

V roku 1999 vstúpila QBE na slovenský poistný trh prostredníctvom akvizície Slovenskej investičnej poisťovne, a.s. Do augusta 2005 pôsobila QBE poisťovňa, a.s., na tomto trhu ako univerzálna poisťovňa. Predajom časti podniku, súvisiacej so životným poistením, v septembri 2005 QBE poisťovňa zosúladila svoje aktivity s celosvetovou stratégiou skupiny QBE a v súčasnosti pôsobí na Slovensku ako špecialista na neživotné poistenie.

K 1.1.2008 bola na Slovensku zaregistrovaná spoločnosť QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku.

Sídlo je v Košiciach, kancelária underwritingu je v Bratislave, máme 5 kancelárii, ktoré sa nachádzajú v regiónoch.

Vyberte svoj jazyk

  1. Slovensko
  2. English